• కొన్ని కార్ల మీద, ఆటోలు, మోటర్ సైకిళ్ళు, స్కూటర్ల మీద -” Dad’s Gift”, లేక “Mother’s Gift”, “God’s Gift” ఇలా చాలా వ్రాసి ఉండడం చూస్తూంటాం. కుటుంబసభ్యులు కొని ఇచ్చారనో, ...
  • జయప్రకాశ్ : ఏందిరా ! నువ్వెళ్ళి గోదావరి జిల్లాలో కాపులకి రిజర్వేషన్స్ ఇవ్వటం జరగదు అన్నావట! జగన్ : మన ప్రశాంత్ కిశోరె రాసిచ్చాడు .. అది చదివాను .. నువ్వే చెప్పు ...
  • కొట్టేసిన వాడు మనకిచ్చే కొటేషన్ ఏమిటంటే : తెలివైన నేరం బయటపడిన ప్రతీసారి దానిని అనుకరించే అతితెలివి గాళ్ళు పుడతారు.. ప్రతి ఫోన్ కీ ఓ ఐయంఈఐ నెంబర్ వుంటాది.. ఏ olx ...