• నాన్సెన్స్. .ఎవరన్నారు?…జర్నలిజం .. అనేది…ప్రజా సేవ అని? పవిత్రమైన వ్రుత్తి అని పత్రికల యజమానులకి..న్యూస్ ప్రింట్ ..ఫ్రీగా రావటల్లే ..ఇంకు ఫ్రీ గా రావటల్లే ..జర్నలిస్ట్లు ఫ్రీ గా రాయటల్లేదు. జర్నలిజం ..అనేదిఓ ...
  • .భారతదేశంలో కమ్మవారున్నారు.బ్రాహ్మణులున్నారు.కాపువారున్నారు..మాల వారున్నారు మాదిగవారున్నారు.రెడ్లు ..వెలమలు.. రాజులు..ఇల చెప్పుకుంటూ పొతే ..చాల కులాలున్నాయి. నాకు తెలిసినవీ..నాకు తెలియనివీ . వీళ్ళందరిలోనూ ..ఎవరి కులం గొడవ వాళ్ళదే .ఎవరి రాజకీయం వాళ్ళదే . నా వాడు ...