• హనుమంతుడు సీతమ్మ దెగ్గర సెలవు తీసుకొని ఉత్తర దిక్కుకి వచ్చి “లంకా పట్టణానికి రావడమూ అయిపోయింది, సీతమ్మ తల్లి దర్శనం చెయ్యడమూ అయిపోయింది. ఆ రావణుడికి ఒక మాట చెబుదాము, ఏమన్నా ప్రయోజనం ...
  • నేను 1979 నుండి 1982 మధ్య ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లో చీఫ్ విజిలెన్స్ ఆఫీసర్ గా పనిచేసాను. మా కంపెనీకి కర్ణాటకలోని బెళ్గాం ఒక మార్కెటింగ్ డివిజన్. ఒక్కసారి నేను ఉద్యోగ ...
  • ఈ విశ్వం సృష్టికర్త ఎవరు? బ్రహ్ళాలేక విష్ణుమూర్తా? మరి విష్ణుమూర్తి నాభిలోంచి బ్రహ్మ పుట్టాడా? ఏది వాస్తవం? ముందు ఇద్దర్ని మనం తెలుసుకుంటే తరువాత వాస్తవాలన్నీతెలుస్తాయి. పరబ్రహ్మ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అని వీరిద్దరికి ...
  • ఒక చిన్నదేశానికి ఒక రాజు ఉండేవాడు. చాలాకాలం ఆయనకు సంతానం లేదు. ఆరాజు రాణితో కలిసి ఎన్నో గుళ్ళు, గోపురాలు తిరిగాడు. వ్రతాలు ఆచరించాడు. యజ్ఞాలు చేశాడు. ఎందరు దేవుళ్లకు మొక్కుకున్నా వాళ్ళకు ...
  • “ఈ కధ చదివినా, చదివించినా విన్నాగూడా  ఏలిననాటిశని ప్రభావం అలాగే ఎటువంటి గ్రహదోషాదులున్నా తొలిగిపోయి నరుడు ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు.” అని శ్రీశనీశ్వరమహరాజు స్వయంగా ప్రకటించినందువల్ల ఈ కధని అందరి బాగుకొరకు ముఖ్యంగా శనీశ్వరుని ...
  • మన హిందువులకు ఉన్నంతమంది దేవుళ్ళు మరే మతం వాళ్ళకీ లేరు. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు, గణపతి, సరస్వతి, లక్ష్మి, పార్వతి, శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, హనుమంతుడు – ఇలా ఎందరో దేవుళ్ళు ఉన్నారు. సూర్యుడు, ...
  • ఓషో మన దైనందిన జీవన విధానాన్ని గురించి చిన్న చిన్న కథలుగా అందరికీ అర్ధమయే రీతిలో విపులంగా చెప్పారు. వాటిని “మట్టికేదియే” అనే పుస్తకంగా మొట్టమొదట హిందీ భాషలో ప్రచురించబడినది. అదే పుస్తకము ...