• దుప్పటి కప్పుకొని… Phone Brightness తక్కువగా పెట్టుకొని ముసిముసిగా నవ్వుతూ Msg లకు Replies ఇస్తున్న బిందు… Room బయట ఏదో చప్పుడు వినిపించేసరికి Phone Lock చేసి మెల్లిగా దుప్పటి తీసి ...
  • రద్దీగా ఉన్న విమానంలోకి ఒక అందమైన ప్రయాణికురాలు ప్రవేశించి తన సీటు కోసం వెతుకసాగింది. . రెండు చేతులు లేని ఒక వ్యక్తి ప్రక్క తన సీటు ఉండడాన్ని చూసి, అతని ప్రక్కన ...
  • అలారమ్ ఒకటేపనిగా మోగుతుండటంతో మురళికి నిద్రమెలుకువ వచ్చింది… ఇంకా కొంచెంసేపు నిద్రపోదామని ఉన్నా ఇవాళ ఆఫీసులో పొద్దున్నే ఒక ముఖ్యమైన మీటింగ్ ఉంది. కాబట్టి లేవక తప్పదనుకుంటూ బద్ధకంగానే మంచం దిగాడు…. మురళి ...
  • నాలుగు వాటాల ఇల్లు అది.. ఇంటి ముందు  పెద్ద వ‌సారా. వ‌సారాలో అటూ… ఇటూ పెద్ద అరుగులు. దూరానికి ఆ ఇల్లు పూర్వం ఎప్పుడో రాజ‌ఠీవి అనుభ‌వించిన‌ట్లు క‌న‌బ‌డుతోంది. ఆ ఇంటిని ఆనుకుని ...